Znamenite osobe zabiokovskog kraja

Written by Teo Bartulovic.

Na zabiokovskom području živjeli su i stvarale mnoge istaknute osobe a u ovoj sekciji ćemo nastojati obuhvatiti sve one koji su svojim životom vezani za zabiokovlje, bilo da su tu rođeni ili su u tu određeno vrijeme živjeli i radili, bilo da su im njihovi biokovski korijeni utjecali na rad i stvaralaštvo.
 
Osobe koje su se svojim znanstvenim, kulturnim i drugim oblicima djelovanja bavile i bave ovim krajem, njegovom prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Akademik Josip Roglić (1906-1987)

Written by Teo Bartulovic.

roglic thJosip Roglić rođen je 1906. godine u uglednoj obitelji, od oca Cvitana i majke Joze rođene Rakić u Roglićima u Župi Biokovskoj. gohađao je pučku školu u svom rodnom mjestu 1912.-1918. godine kada ga je otac odveo u Split gdje je u sjemeništu pohađao niže razrede gimnazije do 1922. godine.

Školovanje je nastavio u višim razredima biskupske Klasične gimnazije gdje mu je profesor bio poznati geograf Ivo Rubić. Nakon mature 1926. godine preselio je u Beograd gdje je upisao pravni fakultet. S obzirom na u gimnazijskim danima razvijeni interes za prirodne znanosti taj ga studij nije zanimao pa se već 1927. godine upisao na Geografski odsjek Filozofskog fakulteta.

Diplomirao je 1930. godine. 1934. obranio je disertaciju "Biokovo – fizičko-geografske osobine" koja je naknadno tiskana kao posebno izdanje. Prema preporukama svojih profesora J. Roglić je 1934/35. boravio na specijalizacijama u Strassbo... .. .

Profesor Dr. Ivo Rubić

Written by Stjepan Roglić.

dr ivo rubic thProfesor Dr. Ivo Rubić, antropogeograf, rođen 15. siječnja 1897. godine u Sumartinu, od oca financijskog službenika rođenog u mjestu Katuni Šestanovac, umro u Rogaču na Šolti, 2. travnja 1961. godine.

Nakon završetka osnovne škole u rodnom mjestu. Gimnazijsko obrazovanje nastavlja u Split do 1915 godine, teologiju u Zadru do 1919. god., a zatim geografiju na sveučilištu u Zagrebu, Beču i Ljubljani gdje je 1923. God promoviran. Od 923-4 bio je asistent na Geografskom Institutu ljubljanskog sveučilišta, 1924 položio profesorski ispit, antropogeografiju je studirao u Berlinu 1930-1.

Na biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu je bio profesor od 1924. Do 1941. god., a 1942-4 u Slavenskom Brodu, a 1944-5 učitelj i nastavnik u Križevcima, 1946-9 docent, 1949-1953. izvanredni profesor, a od 1953. redoviti profesor geografije na prirodo... .. .