Speleološko istraživanje jame Jelovače na Biokovu 1961 i 2012

Written by Stjepan Roglić.

jelovaca 00Jama Jelovača nalazi se na sjevernoj strani planine Biokovo iznad sela Župa u predjelu Crnodol. Prvi put je istraživana davne 1961. godine kada je akademik Josip Roglić sa svojom ekspedicijom vršio istraživanja jama i špilja Biokova. Speleolozi su bili članovi Mladosti Zagreb inače studenti sveučilišta u Zagrebu. Pod vodstvom profesora Roglića pripreme za istraživanje planine Biokovo proveli su 1960. godine, a terensko istraživanje izvedeno je u ljeto 1961. godine.

Provedeno je u dvije grupe, planina je podijeljena na južni Primorski i sjeverni Zagorski dio. U sjevernoj grupi član je bio i sinovac mu Cvitan koji je ovo pričao mr. sc, Romanu Ozimecu. Isti je više puta obišao ovaj dio planine i sam zainteresiran okupio svoje suranike koji su ove 2012. godine, proveli kompletno istraživanje jame Jelovače.

Baza sjeverne grupe bila je u mjestu Župi u profesorovoj rodnoj kući, u planini: staja u Stružinama (Rašćane), Staja u Čuliji (sada planinarska kuća Akademika Josipa Roglića) i lugarnica Kaoci (Zagvozd).

Cilj je bio istražiti važnije jame i špilje do dubine 50 metara, mjeriti vlagu, temperaturu te učiniti skicu (vertikalni presjek). Jama Jelovača sa otvorom do 30 m tada je procjenjena kao zanimljiva i perspektivna za daljnja istraživanja.

Izvještaj sa speleološkog istraživanja Biokovo 2012

U razdoblju od 21. lipnja do 25.lipnja 2012. Speleološko društvo Karlovac organiziralo je istraživačku akciju na području zvanom Crnodol (Crni Dol) i pod vrhom Sv. Jure na Biokovu unutar granica PP Biokovo. Cilj istraživanja: jama Jelovača, rekognosciranje i uvid u teren Crnodola, te jama pod Sv. Jurom.

U akciji je sudjelovalo četvero članova SDK: Goran Mandić, Predrag Rade, Boris Bukovčak i Neven Ris, te dva člana SK Samobor: Domagoj Tomašković i Andrej Turina.

Pristup jami

Sa autoceste se skrene na izlazu Zagvozd i ide se do zaselka Roglići (u sklopu sela Župa Biokovska). U blizini rodne kuće akademika Josipa Roglića (postavljena spomen ploča) nalazi se pristupni put koji je markiran. Krene se SW u brdo. Nakon cca 1,5-2 h hoda dolazi se do planinarske kuće Čulija. Od kuće Čulija postoji staza koja vodi SW prema Jami Jelovača. Od Čulije do Jame ima cca pol sata hoda. Jama se nalazi odmah blizu staze, cca 10 m SW.

Morfologija jame

Objekt je jednostavne morfologije, tzv. bunar. Otvor ulaza pruža se u smjeru jugozapada (na pukotini 205°-25°). Širina mu je 16,6 m, a duljina 30 m. Pristup ulazu je sa manjeg platoa tlocrtnih dimenzija 8,8 x 2,7 m. Na južnoj strani ulaza nalazi se strma litica, dok se istočni i zapadni rub lagano uzdižu u smjeru jugozapada. Ulazna vertikala do prve manje police ima 29,7 m. Potom nastavlja prema drugoj polici kao skok od 11 m. Druga polica nastavlja kao strma kosina gdje je u ljetnim mjesecima moguće pronaći snijeg nataložen tijekom zime. Nakon cca 20-tak m kosine (druga polica) slijedi vertikala od cca 60 m. Tu jama mijenja smjer prema sjevero-zapadu.

Zatim Jama dalje nastavlja mijenjajući smjer prema istoku, u vidu prostranog, kosog sipara punog snijega i leda. Nakon cca 14 m jama ponovno mijenja smjer prema jugu u duljini od cca 30 m, i dalje kao prostrani sipar. Tu se dolazi do najniže točke u jami. Na tlu je nešto blata, vode, snijega i leda. Što se tiče perspektive daljnjih istraživanja na sredini sipara uočena su dva dimnjaka. Također blizu početka sipara na istočnoj stijenki primijećeno je zarušenje koje nije moguće proći i uska, za sada neprolazna, pukotina koja se lagano uzdiže.Pregled po danima

21. lipanj 2012. četvrtak
Oko 1 ujutro stižemo u Rogliće te odlazimo na spavanje, kako bi se što ranije digli i time izbjegli jako Sunce. Cilj je bio drugi dan se što ranije otputiti prema planinarskoj kući Čulija.

22. lipanj 2012. petak
Dižemo se rano ujutro oko pola 6. Nakon kratkog razgovora pripremamo svu potrebnu osobnu i društvenu opremu, te odlazimo prema Čuliji. Za cca 3.5 sata stižemo na planinarsku kuću. Nakon što je Sunce malo popustilo transportiramo opremu do Jame Jelovača. Budući smo imali nešto vremena prije zalaska Sunca, taj dan smo dijelom postavili jamu do dubine od cca 50 m.

23. lipanj 2012. subota
Dižemo se rano ujutro, te krećemo sa istraživanjima. Dio ekipe je do kraja postavio jamu Jelovača i istražio ju. Jama je ujedno i topografski snimljena. Ostatak ekipe dijelom je rekognoscirao teren Crnodola. Nađeno je par novih jama. Pred sam kraj akcije smo se spustili u još par speleoloških objekata, ali ovoga puta nisu topografski snimljeni.

24. lipanj 2012. nedjelja
U jutarnjim satima vršimo pregled terena oko planinarske kuće Čulija. No, nismo pronašli ništa značajnije. U popodnevnim satima spuštamo se u Rogliće. Odlučujemo tu prenoćiti.

25. lipanj 2012. ponedjeljak
Nakon kratkog dogovora krećemo na južnu stranu Biokova i dižemo se na vrh Sv. Jure. Vrlo brzo smo na Jami pod Sv. Jurom. Spuštamo se do dna, cca 70-ak m dubine. Pregledali smo par upitnika, te vidjeli perspektive za mogućim daljnjim napredovanjem. Svakako perspektiva postoji. Tu smo stali sa istraživanjem budući je već bilo kasno.


ZAKLJUČAK
Svakako se radi o perspektivnom i speleološki zanimljivom terenu, kojeg imamo namjeru u skoroj budućnosti istraživati.


TOPOGRAFSKI SNIMAK JAME JELOVAČA
topo snimak s

Voditelj istraživanja: Predrag Rade
Kazivao i dao slike: Cvitan Roglić
Zapisao, tekst priredio i slike: Stjepan Roglić
Copyright © HPD Sveti Jure Zagvozd 2012 - All Rights Reserved!