Počela obnova članstva te izdavanje iskaznica za nove članove

Written by Teo Bartulovic.

Novo idejno riješenje Loga HPD-a Sveti Jure ZagvozdPodsjećamo sve dosadašnje, ali i potencijalne članove HPD-a Sveti Jure da su stigle markice za 2014 godinu te krećemo kako sa obnovom članstva tako i sa upisom, odnosno izdavanjem iskaznica za nove članove. Svi zainteresirani za učlanjenje u društvo trebaju se javiti Jadranku te ponijeti sliku manjeg formata (2x2,5 cm).

Članom planinarske udruge u Republici Hrvatskoj može postati svaka zainteresirana fizička osoba, a članom planinarske udruge postaje se dobrovoljnim pristupom te uplatom članarine u planinarskom društvu. 

Također napominjemo da se s plaćenom članarinom za tekuću godinu ostvaruju sljedeće povlastice: popust od 50 % u cijeni noćenja u planinarskim domovima u Hrvatskoj te u inozemstvu, u zemljama sa čijim planinarskim savezima je potpisan ugovor o reciprocitetu, popust u cijenama ulaznica u hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode u planinarskim područjima i popusti u trgovinama planinarske i sportske opreme koje su sklopile ugovor s HPS-om.

Članske iskaznice i markice

Članstvo u planinarskoj udruzi dokazuje se članskom iskaznicom HPS-a s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu. S prednje strane iskaznice nalaze se znakovi HPS-a i UIAA, prostor za osobnu fotografiju te prostor za ispisivanje imena i prezimena člana, datuma rođenja, adrese stanovanja i godine učlanjenja. Na poleđini iskaznice nalazi se prostor za ispisivanje naziva planinarske udruge, za registracijske brojeve te za uljepljivanje odgovarajuće markice i ovjeravanje pečatom.

Članska markica sastoji se od znaka HPS-a i naznake kalendarske godine za koju vrijedi. Nalijepljena članska markica ovjerava se pečatom osnovne planinarske udruge tako da je pola žiga otisnuto preko markice, a pola preko iskaznice.


Članska iskaznica HPS-a

Članski materijal osnovna planinarska udruga naručuje prema svojim potrebama u Uredu HPS-a. Osnovna planinarska udruga dužna je redovito plaćati račune za članske markice HPS-a koje uzima za svoje članove.

Članarina

Članarina se sastoji od osnovne cijene koja je prihod HPS-a i dodatne cijene koju određuje i za svoju djelatnost koristi osnovna planinarska udruga. Dio članarine koji se uplaćuje HPS-u koristi se za namjenske troškove komisija Saveza za ostvarivanje akcija namijenjenih članstvu.

Članska prava

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;
 • koristiti popuste i povlastice utvrđene odlukama UIAA i sporazumima nacionalnih planinarskih saveza s HPS-om;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.
Članske dužnosti

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.
Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 30.000 kn) i smrti (15.000 kn). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Ostale napomene

Članstvo u planinarskoj udruzi prestaje dobrovoljnim odstupom, neplaćanjem članarine ili isključenjem.

Osnovna planinarska udruga (planinarsko društvo ili klub) ne može za članove imati pravne osobe.

Stanice HGSS-a i stanice vodiča mogu za članove imati samo fizičke osobe koje su istovremeno i članovi neke osnovne planinarske udruge.

Pravilnik o članskoj iskaznici i članskim markicama

Podrobnije informacije o članstvu, članskoj iskaznici i članskim markicama sadrži Pravilnik o članskoj iskaznici i članskim markicama u HPS-u.


dobrodoslica

Autor: Teo Bartulović
Source: HPS
Copyright © HPD Sveti Jure Zagvozd 2012 - All Rights Reserved!